. .

: 12 1974 .

:   ();   ( ).

: 180 . : 70 .

:   ,   ,   ,   ,   ,   ,  - ,  - ,   ,   ,   ,   .
 


:

5 : 1995 99.

2 : (413), (916).

132 , 9 .

108 , 49 , 24 , 17 . 11 , .

: 132: +53 =39 40.

 

 ..90.. ..
199510 ()28319951811113
199617 ()13131011081
3 ()111741540821
19972 ()30130192369341
19984 ()262158178341
199913 ()2441866148612113
()413329152919123
()9167615346178169124
1329108244990971711127

:

: ,  
19951.04

0:2
8.04

2:2
15.04

1:2
29.04

1:1
9.05

2:2
13.05

1:0
20.05

3:0
24.05

1:2
27.05

0:0
10.06

0:1
17.06

3:0
24.06

1:1
28.06

2:0
1.07

1:0
8.07

2:2
15.07

1:2
22.07

1:4
29.07

1:2
5.08

0:2
9.08

2:1
19.08

1:3
26.08

2:0
30.08

0:2
9.09

1:2
16.09

1:2
23.09

3:1
30.09

0:1
14.10

0:0
21.10

2:0
26.10

2:4
10.28370..9061..75.. 178....58 190..5890..70..6589..68..77.. 175..76..72....46||..52..42..58..4661..9085..9086..78..
19962.03

0:1
9.03

0:0
16.03

1:1
23.03

1:2
30.03

0:0
6.04

0:0
13.04

2:1
20.04

0:1
27.04

1:1
4.05

0:1
8.05

0:0
15.05

1:2
18.05

1:1
3.07

0:2
6.07

0:1
10.07

1:2
17.07

0:2
20.07

2:2
24.07

0:1
27.07

0:1
3.08

1:4
10.08

1:0
17.08

0:0
21.08

1:3
24.08

2:1
6.09

2:4
14.09

2:2
20.09

0:2
28.09

1:1
2.10

1:2
12.10

2:0
19.10

1:1
25.10

0:2
3.11

1:4
17.13 90909085..||9090909080..90909046..
2.03

2:0
9.03

0:0
16.03

1:1
23.03

0:0
30.03

4:1
7.04

0:2
13.04

3:1
21.04

1:0
27.04

2:2
4.05

2:0
8.05

1:0
15.05

0:0
18.05

3:0
21.05

3:1
2.07

1:0
10.07

2:1
17.07

4:2
24.07

0:1
3.08

4:1
10.08

3:0
14.08

2:0
17.08

4:3
24.08

0:1
3.09

2:0
6.09

0:1
11.09

0:0
14.09

4:2
21.09

1:0
28.09

4:1
2.10

2:3
12.10

1:0
19.10

0:0
25.10

0:2
3.11

2:1
3.11179..||46....6246....69 1..7587....8960..9069..||
199716.03

1:1
21.03

5:0
2.04

1:0
5.04

1:0
12.04

1:1
19.04

1:0
23.04

0:2
3.05

1:0
10.05

2:0
17.05

0:0
24.05

3:1
31.05

2:3
14.06

5:2
18.06

3:1
25.06

1:1
2.07

1:2
9.07

2:3
16.07

1:2
23.07

3:1
30.07

2:0
2.08

3:0
9.08

2:1
16.08

2:1
21.08

1:1
30.08

1:0
3.09

2:1
12.09

2:0
20.09

0:0
26.09

1:0
4.10

0:0
14.10

2:0
17.10

1:0
1.11

1:1
9.11

0:2
2.30174..9055..90 19073..46..||9059..909046..909046..9085..9080..909060..909090||90||9046..||9090
199828.03

2:2
4.04

6:2
11.04

1:1
18.04

2:1
25.04

1:0
2.05

0:0
9.05

1:1
13.05

1:1
3.06

2:1
7.06

1:2
11.06

2:2
17.06

5:1
21.06

1:3
24.06

0:0
1.07

2:2
15.07

5:1
22.07

0:2
29.07

3:0
1.08

1:0
7.08

3:2
15.08

2:2
21.08

0:0
30.08

1:3
9.09

3:1
20.09

0:0
26.09

1:1
3.10

4:2
17.10

1:2
25.10

0:2
30.10

1:0
4.26 90||69..909090..4646..68....4668..73..909073..46..85..9063..9057..46..83..74....46..46..46
19993.04

1:2
11.04

1:0
17.04

0:2
25.04

1:0
2.05

2:0
9.05

1:1
15.05

3:3
22.05

1:5
29.05

5:2
13.06

0:1
19.06

1:2
23.06

2:3
27.06

0:1
3.07

0:0
7.07

1:5
11.07

1:4
14.07

2:1
21.07

1:1 0:3
28.07

3:1
4.08

0:2
14.08

2:2
28.08

1:1
11.09

1:1
18.09

1:1
25.09

0:2
2.10

1:1
16.10

1:1
23.10

2:2
30.10

1:0
8.11

1:2
13.24477..68....5662.. 176..40....39 138..46..71..82....46909034..9090 1..46||63....46||..759063..90 1

:

1995
114409.05.1995, 4 500 . 2:268'1:2.
226620.05.1995, - 4 000- . 0:374'0:3.
33141408.07.1995, 8 000 . 2:238'0:1.
1996
41461810.08.1996, 13 000 . 0:372'0:2.
1997
5156412.04.1997, 15 000 . 1:145'1:1.
1999
61112425.04.1999--, 5 000 . 0:145'0:1 v!.
72115715.05.1999, 23 000 . 3:390'3:3.
831251721.07.1999, 15 000 . 1:123'0:1.
941322408.11.1999, 4 300 . 2:159'2:1.


- bombarder@yandex.ru