. .

: 7 2000 .

:  .

: 181 . : 75 .

:   ,   .
 


:

5 : 2018/19 22/23 ( .. 4: 2019/20 22/23).

2 : (402), (344).

74 , 6 .

49 , 29 , 25 , 17 . 18 , 1 .

: 74: +33 =12 29.

 

 ..90.. ..
2018/194 ()3
2019/204 ()11742554102
2020/216 ()26124217208281
2021/225 ()31384211
6 ()21213810120815112
2022/2314 ()132585521211
()40231919272015112
()3441816101760271131
746492529448017181133

:

: ,  
2018/1931.07

0:0
5.08

0:1
11.08

1:1
18.08

3:0
25.08

1:1
1.09

4:0
15.09

3:0
23.09

1:1
28.09

1:0
7.10

0:1
19.10

2:0
28.10

1:2
3.11

0:0
11.11

2:0
23.11

2:0
2.12

0:0
8.12

2:1
2.03

0:2
9.03

3:0
16.03

1:0
31.03

2:2
6.04

2:0
13.04

2:3
20.04

1:1
24.04

2:0
28.04

0:2
5.05

2:2
12.05

1:3
18.05

1:0
26.05

6:0
4.  
2019/2014.07

0:2
20.07

2:1
28.07

1:0
4.08

1:0
11.08

0:0
19.08

1:2
25.08

3:0
1.09

2:1
15.09

2:0
22.09

3:2
29.09

3:0
6.10

1:3
20.10

1:1
27.10

0:1
2.11

1:1
10.11

3:2
24.11

1:0
2.12

0:1
7.12

1:1
29.02

1:1
9.03

2:3
15.03

0:0
20.06

0:4
27.06

0:0
30.06

2:0
4.07

4:0
8.07

4:0
12.07

1:1
16.07

1:2
22.07

2:0
4.11 ..88..90..90..46909074..||54..46..||90..65..
2020/218.08

2:0
15.08

2:1
19.08

1:2
22.08

1:2
26.08

1:1
30.08

3:0
13.09

3:1
20.09

1:0
27.09

0:1
3.10

2:0
18.10

3:1
26.10

5:1
1.11

1:0
8.11

2:0
22.11

1:1
29.11

0:1
6.12

2:2
13.12

2:2
17.12

3:1
27.02

0:2
6.03

2:0
13.03

1:2
17.03

2:3
4.04

2:1
12.04

2:0
18.04

1:2
25.04

0:1
1.05

1:1
8.05

3:1
16.05

2:3
6.26184..9057..||9090||65..||9060..||90|| 190..59909090||90||87..86..9090..679064..9090||9090
2021/2225.07

1:0
31.07

1:2
8.08

1:2
14.08

3:1
21.08

2:0
26.08

0:1
12.09

2:2
20.09

1:0
27.09

2:0
2.10

0:0
17.10

1:0
23.10

3:1
30.10

0:1
6.11

1:4
21.11

0:0
28.11

0:2
4.12

1:0
11.12

2:0
26.02

2:0
5.03

1:0
12.03

2:1
20.03

6:1
3.04

2:2
9.04

2:4
16.04

1:1
24.04

1:0
1.05

0:2
7.05

0:1
15.05

0:1
21.05

4:0
5.31..82..61 1..46||
24.07

3:1
31.07

2:1
6.08

1:1
15.08

1:1
22.08

2:1
27.08

1:1
11.09

2:0
20.09

0:0
25.09

0:0
3.10

1:2
16.10

2:2
25.10

2:1
30.10

2:1
7.11

1:1
20.11

1:2
29.11

1:3
4.12

0:1
12.12

2:0
6.03

3:2
12.03

1:2
19.03

3:2
2.04

1:0
10.04

1:4
17.04

2:2
23.04

2:1
30.04

1:3
4.05

0:1
8.05

1:0
14.05

3:3
21.05

1:0
6. 212..77909078.. 190||9090||63..||90..6290 190||..84..9090||..4690..90..8248||..75
2022/2317.07

1:1
24.07

2:2
30.07

0:5
6.08

0:3
13.08

1:1
20.08

3:0
28.08

5:1
4.09

1:2
11.09

0:2
18.09

0:1
1.10

2:4
8.10

0:4
15.10

1:0
22.10

1:3
29.10

0:1
6.11

2:2
12.11

1:2
3.03

10.03

17.03

31.03

7.04

14.04

21.04

28.04

5.05

12.05

19.05

26.05

3.06

14. 132..83|| 1..82..46 1..46..80..46..7366..46..||..6582..84..72..

:

2020/21
1120903.10.2020, 15 100 . 0:256'0:2.
2021/22
2139214.08.2021--, -0 . 1:389'1:3.
3244703.10.2021, 4 500 . 1:29'1:0.
43511412.12.2021, 3 200 . 2:071'1:0 v!.
2022/23
5162124.07.2022, 9 400 . 2:290'2:2.
6264320.08.2022, 2 300 . 0:390'0:3.


- bombarder@yandex.ru